Szukaj wśród publikacji:


< wróć do wykazu publikacji

Grzegorz Kubacki

Z kart historii radłowskiego liceumwydanie: II poszerzone
rok wydania: Tarnów 2005
wydawca: S-CAN Wydawnictwo s.c.
ISBN: 83-87785-17-2
objętość: 152 str.
format: B5

opis:
Istnieją różne powroty do naszych „małych ojczyzn“. Najczęściej są to powroty nostalgiczne, owiane mgłą wpomnień, młodzieńczych uniesień, rodzących się niegdyś przyjaźni i miłości. Z upływem lat owa nuta nostalgii zazwyczaj wzmaga się, obrazy przeszłości nabierają słonecznego blasku. Najczęściej przyczyną ożywiania tych wpomnień są odwiedziny miejsc dawno opuszczonych, w których spędziło się młodość. Kiedy indziej jest to spotkanie kolegi z szkolnych lat. Niekiedy powodem może być także lektura tej czy innej pracy. Takiej na przykład, jaką jest rozprawa mgr. Grzegorza Kubackiego: Z kart historii radłowskiego Liceum.
Lektura tej książeczki stanie się zapewne dla każdego absolwenta radłowskiego liceum powrotem do dawnych lat, w stronę naszej młodości. Dlatego też należy się wdzięczność Autorowi książeczki za podjęcie trudu jej przygotowania. Najbardziej zapewne usatysfakcjonowani będą z niej jednak absolwenci z ostatnich dwudziestu lat, do tego okresu bowiem Autor zebrał stosunkowo wiele materiałów. Mniej satysfakcji będą mieli natomiast absolwenci z pierwszych dziesięcioleci istnienia radłowskiej szkoły. Nie udało się bowiem Autorowi dotrzeć w tym wypadku do szerszej gromady świadków tamtych dni, a oparcie się wyłącznie na sprawozdaniach wizytatorów czy zapiskach ówczesnej dyrekcji szkoły nie w pełni oddaje prawdę o szkole z tamtych lat. Wszak radłowskie liceum było w latach czterdziestych i pięćdziesiątych swoistym fenomenem na mapie małopolskiego szkolnictwa średniego. Będąc jednym z nielicznych liceów wiejskich, było zarazem szkołą o dużej renomie. Wszak to nie przypadek, że tak liczna gromada jej absolwentów z tamtych lat osiągnęła wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju, że znacząca ich liczba trafiła do tarnowskiego seminarium duchownego. Zasługa to przede wszystkim nauczycieli-profesorów, z których większość, mimo niełatwych warunków, potrafiła zachować godność, która wiedziała też, jak należy uczyć młodych ludzi godnie żyć. To prawda, że w szkole tej działał wówczas Związek Młodzieży Polskiej, że organizowano w niej codzienne apele, że w sprawozdaniach dyrektor pisał o postępach w dziele upowszechniania wśród uczniów idei socjalistycznych, ale prawdą jest także i to, że poza tym oficjalnym sztafażem kryła się prawda o znakomitych nauczycielach-wychowawcach, umiejących pokazać młodzieży prawdę o dziejach Polski, o wartościach polskiej literatury, o obowiązkach Polaka. Najstarsze roczniki absolwentów radłowskiego liceum z prawdziwym wzruszeniem wspominają pracę pedagogiczną ludzi tej miary co Wanda Pini, Jadwiga Suchodolska, Andrzej Jarosiński, Ignacy Drąg, Irena Wnęk-Wasylowska, Aleksander Furtak czy ks. Stanisław Zając. Ci nauczyciele wiedzieli, że mają nie tylko przekazać młodym ludziom określoną wiedzę, ale nade wszystko – że muszą uformować ich osobowość. To tym nauczycielom większość absolwentów radłowskiego liceum z owych lat zawdzięcza jedno: iż w życiowych wędrówkach nie zboczyła z drogi służby ludziom i Ojczyźnie.
Dzieje radłowskiego liceum to zaledwie cząstka wiedzy o dziewięciowiekowej historii tej miejscowości. Książka mgr. Grzegorza Kubackiego jest swoistą jaskółką zapowiadającą powstanie monografii Radłowa, na jaką z pewnością zasłużył. Dlatego w oczekiwaniu na taką monografię zachęcam czytelników do jej lektury. Każda „mała ojczyzna“ ma swoje tajemnice i swój urok. Niemało tajemnic i uroku tkwi w dziejach Radłowa. Jedną z jej kart odsłania niniejsza książeczka. Wierzyć nam trzeba, że nadejdzie chwila, gdy w ślad za nią odsłonięte zostaną jakże bogate dzieje radłowskiej parafii, że wywołane zostaną z mroku niepamięci wspaniałe karty oświaty w tej miejscowości, dni chwały w okresie wojen i dni smutku w okresie katastrof, dzieje synów tej ziemi i ludzi z nią związanych. Zanim to się stanie, czytajmy książeczkę o dziejach jednej z najbardziej zasłużonych dla Radłowa instytucji: miejscowego liceum.

Franciszek Ziejka

pobierz fragmenty
Wszelkie prawa zastrzeżone dla S-CAN Wydawnictwo s.c. 2007