Szukaj wśród publikacji:


< wróć do wykazu publikacji

Jerzy J. P. Drogomir

Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)


Tom IIIwydanie: I
rok wydania: Tarnów 2005
wydawca: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
S-CAN Wydawnictwo s.c.

ISBN: 83-85988-57-2
objętość: 595 str.
format: A4

opis:
Ostatni tom unikatowej publikacji opartej na dokumentach archiwalnych. Jedyne kompleksowe źródło danych, umożliwia identyfikację grobów poległych pochowanych na 400 cmentarzach wojennych w Galicji Zachodniej.
Zawiera:
- urzędowe wykazy pochowanych
- plany cmentarzy
- nieznane fotografie cmentarzy wykonane przed rokiem 1918
Wersja polsko-niemiecka.

zobacz spis treści

Tom ten jest uwieńczeniem ponad dziesięcioletniej pracy zespołu ludzi, zainteresowanych galicyjskimi cmentarzami wojennymi. Przed kilkunastu laty książka o tych cmentarzach (Westgaliziche Heldengräber autorstwa Rudolfa Brocha i Hansena Hauptmanna) znana była badaczom i amatorom historii głównie z odpisów i kopii. Dla miłośników dziejów Karpat, wojen, Galicji dzieło to było wówczas niemal legendą. W 1992 r. Muzeum Okręgowe w Tarnowie wydało jego reprint. W trzy lata później ukazała się polska edycja książki w tłumaczeniu Henryka Sznytki i w opracowaniu oraz ze wstępem Jerzego Drogomira. Dało to szansę zainteresowanym w Polsce na swobodne studiowanie tego monumentalnego inwentarza cmentarzy zachodniogalicyjskich. Jednocześnie J. Drogomir podjął się trudu dokończenia dzieła Brocha i Hauptmanna, których zamierzeniem było opublikowanie kompletnych spisów poległych, umożliwiających identyfikację grobów i odnalezienie miejsc pochówku konkretnych żołnierzy. Praca zamierzona na trzy tomy została ukończona w roku, w którym obchodzimy 90 rocznicę jednej z najkrwawszych bitew tamtej wojny, nazywanej operacją tarnowsko-gorlicką.
Do wydania tego, w sumie pięciotomowego dzieła przyczyniło się niewielkie grono osób i instytucji. Pozwolę sobie – jako wydawca – wspomnieć niektóre i podziękować im. Finansowo wydanie wspomogli głównie: Austriacki Czarny Krzyż, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Natomiast poza wymienionymi już wcześniej Autorami opracowania chcę wspomnieć Stanisława Kubonia, zmarłego w 2004 r. pracownika Muzeum tarnowskiego, który niemal do ostatniego tomu wydawnictwo to z ramienia Muzeum nadzorował.
Adam Bartosz,
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
Tarnów 30 września 2005
dodatkowe informacje:
miękka oprawa szyta nicią

pobierz fragmenty
Wszelkie prawa zastrzeżone dla S-CAN Wydawnictwo s.c. 2007