Szukaj wśród publikacji:


< wróć do wykazu publikacji

Anna Pragłowska, Helena Rychlik

Maryjo prowadź


Przewodnik po dziejach parafii Nehrybka wydany z okazji Jubileuszu 60-leciawydanie: I
rok wydania: Nehrybka 2006
wydawca: S-CAN Wydawnictwo s.c.
ISBN: 83-87785-40-7
objętość: 136 str.
format: A4

opis:
PRZEWODNIK PO DZIEJACH PARAFII NEHRYBKA jest pierwszą próbą ukazania sześćdziesięcioletniej historii parafii rzymskokatolickiej w formie opracowania literackiego, uzupełnionego dokumentami i fotografiami. Myślą przewodnią pracy są słowa Jana Pawła II: Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich zarówno na płaszczyźnie osobowej jak i zbiorowej [...].
Główną część pracy stanowią: rys historyczny wsi oraz świątyni, prezentacja wybranych form pracy duszpasterskiej, informacja o udziale mieszkańców w życiu religijnym parafii oraz opis cmentarza. Książka zawiera także dane o księżach proboszczach oraz zapis ważnych przeżyć osobistych i rodzinnych, będących świadectwem losu mieszkańców Nehrybki.

GUIDEBOOK TO THE HISTORY OF THE PARISH IN NEHRYBKA is the first attempt to present the 60-year history of the Roman Catholic church in the form of literary compilation, complemented with documents and pictures. The main inspiration for this work were John Paul II’s words: Memory is the power that creates the identity of human beings on both individual and group facet [...].
The main part of this work are: historical presentation of the village and the church, the presentation of the chosen forms of priests’ work, information about the participation of the inhabitants in the religious life of the parish and the description of the graveyard. The book also includes data about the rectors and the records of many important personal and familial experiences which are a great testimony of Nehrybka inhabitants.

pobierz fragmenty
Wszelkie prawa zastrzeżone dla S-CAN Wydawnictwo s.c. 2007